Hirvipalaveri 2018

Joutsijärven metsästäjät ry

Hirvipalaveri

 

Aika: 25.8.2018.

Paikka: Seuran maja

 

Asialista

 

1.       Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 11:12

 

2.       Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin päätösvaltaiseksi niissä asiassa, joissa yleinen kokous on hirvipalaverin valtuuttanut.

 

3.       Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin sellaisenaan.

 

4.       Hirvenmetsästyksen johtajan valitseminen

Valittiin Jouni Kilpimaa seuran hirvijohtajaksi.

 

5.       Hirvenmetsästys 2018:

a.       Menettelytavat, aloitus 1.9.2018, porukoina, kokoontuminen seuran majalle klo 7:00. Aloitetaan seuran hirvien metsästyksellä, pyydetään aikuisia (2).

b.       Porukat,

                           i.      Valittiin, metsästäjät, lista liitteenä, 27 metsästäjää (tarkentuu 26.8.18, jolloin viimeinen ilmoittautumispäivä).

c.       Alueet ja alueiden niiden kierto; ei tänä kierrätetä tänä vuonna

d.       Käytiin läpi seuran hirvenmetsästyssäännöt oleellisin osin

                           i.      Jokaisesta ammutusta laukauksesta tehdään ilmoitus hirvijohtajalle.

                         ii.      Raanakoiden seuraamista pitää tehosteta.

1.       Hirven ampumapaikka merkitään maastoon.

2.       Viimeinen hirven jäljen paikka merkitään maastoon.

e.       Hirvenmetsästystä koskeva valtion lainsäädäntö

                           i.      Jouni tekee yhteenvedon mitä saa metsästää ensimmäisellä jaksolla.

f.        Talkoopisteet 6 kpl tai maksu 12,00 €/ piste

                           i.      Pisteet kerätään hirvenmetsästyksen alussa

                         ii.      Maksuaikaa pisteille on viikko.

g.       Omariista järjestelmän käyttöä jatketaan ja laajennetaan

                           i.      Jaakko Ojaniemi toimii yhteyshenkilönä.

h.       Nylkyvajan tilannekatsaus

                           i.      Nylkyvaja käyttövalmis. Käyttäjät siivoavat aina jälkensä. Jos kaksi tai useampi porukka käyttänyt vajaa päivän aikana lähtevän porukan on aina sovittava siivouksesta jäävän porukan kanssa.

i.         Hirvenpyyntiin ilmoittautuminen viimeistään 26.8.2018. Lupien ja jäsenmaksujen tarkastus, sekä muut maksut 1.9.2018. Maksamattomat maksut voivat olla syy osallistumisen eväämiseen.

j.         Hirviporukka kokoontuu 1.9.2018 klo 7:00 majalle.

 

6.       Varajohtajat, 2. johtajat, porukoihin, (älykännykät ym. omariista vaatimukset huomioon)

1)      Esa, Taito ja Heikki

2)      Eero, Olli ja Martti S

3)      Jouni K (johtaja) ja Jaakko, Martti M

4)      Janne ja Seppo, Jouni R

 

7.       Muut mahdolliset asiat

Koiran karhuhaukusta voi tehdä ilmoituksen kennelliittoon Peter Mäkitaavola, puh no. 040-5762110

 

8.     Hirvenmetsästysoikeuksien huutokauppa. Seuran varapuheenjohtaja Martti Säynäjäkangas jatkoi tästä, koska puheenjohtaja joutui poistumaan tilaisuudesta.

1)      Vasa, Eero Kilponen, 500 €

2)      Vasa, Heikki Kiuru, 500 €

3)      Vasa,

4)      Vasa,

5)      Aikuinen, Jaakko Ojaniemi, 1100 €

6)      Aikuinen, Esa Räisänen, 1060 €

7)      Aikuinen, Jouni Ruokamo, 1010 €

8)      Aikuinen, Matti Ämmälä, 1010 €

9)      Aikuinen, Janne Seppänen, 1000 €

10)   Aikuinen,

11)   Aikuinen,

12)   Aikuinen,

Yhteensä, 6 180 €

Päätettiin, että hirven voi ostaa pohjaluvalla 1.9.18 asti, jolloin pidetään jatkohuutokauppa. Elleivät luvat mene siihen mennessä hirvet pyydetään porukalla ja ruhot myydään lihanostajille.

 

9.       Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:35

 

 

Joutsijärvellä 25.8.2018

 

 

 Jouni Kilpimaa                           Martti Säynäjäkangas                                       Esa Räisänen

Puheenjohtaja                          Varapuheenjohtaja                                           Sihteeri

Comments