Kesäkokous 2018

KESÄKOKOUS 2018                                                                   Pöytäkirja

 

Aika                  19.8.2018

Paikka:             Kylätalo, Joutsijärvi

 

     Kokouksen avaus

Seuran puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12:06

 

     Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jouni Kilpimaa

Kokouksen sihteeriksi valittiin Esa Räisänen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin

Hannu Kivilahti

Martti Säynäjäkangas

 

     Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

 

     Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin sellaisenaan

 

     Pienriistan metsästys vuonna 2018

a.       Pienriistan seuraavat metsästysajat ja kiintiöt.

                                                               i.      Metso ja koppelo. Päätettiin valtion metsästysaika, kiintiö seuran jäsenille, 1 metso tai koppelo metsästäjää kohden metsästysvuonna 2018.

                                                             ii.      Teeri. Päätettiin valtion metsästysaika, kiintiö seuran jäsenille, 2 teertä metsästäjää kohden metsästysvuonna 2018.

                                                           iii.      Pyy, Päätettiin noudattaa valtion metsästysaikaa, ei kiintiötä.

                                                           iv.      Vesilinnut, 20.8.18 klo 12:00-31.12.2018, ei kiintiötä.

                                                             v.      Jänis 1.9.2018-28.2.2019, ei kiintiötä.

                                                           vi.      Kauris. Kauriita on 9-10 seuran alueella, 2018 metsästetään 2 ylivuotisia pukkia seuruepyyntinä.

b.       Vieraslupien myynti. Päätettiin myydä vieraslupia sorsalle ja jäniksille 20 euroa päivä.

c.       Pienpetojen metsästys ja tapporahat

                                                               i.      Päätettiin seuraavaa. Kettu (12€), supikoira (15€), näätä (5€), minkki (10€).

d.       Rauhoitetut eläimet

                                                               i.      Riekko, metsähanhi

 

     Rauhoitusalueet

a.       Päätettiin rauhoitusalueiksi, kylän kolmio vanhan tien ja uuden Sallan ja Kuusamontien välinen alue.

 

     Hirvenmetsästys

a.       Seura on saanut 31 hirven pyyntioikeutta, joista aikuisia enintään 25.

b.       Metsästysaika, 1.9-20.9.2018 ja 13.10-31.12.2018 ja ilman koiraa 1.1.-15.1.2019

c.       Hirviporukan säännöt, vahvistettiin hirviporukan säännöt ja toimintapistetaulukko vuodelle 2018.

d.       Menettelytavat, porukkapyynti, lupia myydään jäsenille.

e.       Hirviporukan säännöt, vahvistettiin vuoden 2018 säännöt. Poistettiin säännöistä rangaistus sana ja korvattiin seuraamus sanalla.

f.        Talkoopisteet, tarkastetaan hirvipalaverissa 25.8.2018

 

     Hirvien pyyntioikeuden myynti

a.       Päätettiin myydä, 8 aikuisen ja 4 vasan pyyntioikeutta seuran jäsenille.

                                                               i.      Pohjahinnoiksi huutokauppaan päätettiin aikuisille 1000€ ja vasalle 500€.

b.       Huutokauppa-ajankohta päätettiin, 25.8.18 klo 12:00 seuran majalla.

c.       Päätettiin, että viimeinen hirvenpyyntiin osallistumiseen ilmoittautuminen on 26.8.2018.

 

     Muut mahdolliset asiat, (tiedottaminen)

a.       Riistanhoitoon varataan 300€.

b.       Ruokinta, hirvi, kauris ja sorsat

c.       Sorsanpesät, tehdään Hannujärveen entistämisen yhteydessä.

d.       Nuolukivet, Jounilla on vielä, voi hakea.

e.       Vesakoiden raivausta ensi keväänä.

f.        Peijaiset, pidetään kylätalolla.

g.       Talkoot, puheenjohtaja määrittää.

h.       Pilkkikilpailut seura voisi pitää

 

10§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:35

 

Kokouksen vakuudeksi

  

Jouni Kilpimaa                                                  Esa Räisänen

puheenjohtaja                                                  sihteeri

 

 

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Joutsijärvellä 19.8.2018

 

 

 

 

Martti Säynäjäkangas                                    Hannu Kivilahti

pöytäkirjantarkastaja                                     pöytäkirjantarkastaja

 

Comments