KYLÄTALO-PROJEKTI


Joutsijärven kyläyhdistys on jo kohta 20 vuotta suunnitellut omaa kylätaloa. Aikaisemmat hankkeet ovat tavalla tai toisella epäonnistuneet. Pari vuotta sitten Joutsijärven asemarakennus tuli myyntiin ja kyläyhdistyksessä tehdyn selvityksen jälkeen päätettiin ostaa asemarakennus ja saneerata se koko kylän yhteiseksi kylätaloksi.

Saneeraukseen haettiin EU-rahoitusta Pohjoisen Lapin Leader ry:n kautta ja hankkeeseen tulivat mukaan kylän kaikki yhdistykset.

Hanke käynnistyi tammi-helmikuussa 2016 ja talkoita alettiin pitää toukokuun aikana 2016.


Kuvassa Joutsijärven asema talvella 2012 muutama vuosi ennen saneerauksen aloittamista.