Ely-keskuksen rahoituspäätös

Liitteenä on Ely-keskuksen rahoituspäätös saneerausprojektiin. Päätöksestä selviää kaikki projektin yksityiskohdat ja ehdot miten se täytyy suorittaa.

Käytännössä kylätalo-projekti käynnistyi keväällä 2014, kun asemarakennusta tarjottiin kyläyhdistykselle ostettavaksi. Päätöksiä yhdistyksissä tehtiin vuoden 2015 aikana ja samoin vuoden 2015 syksyllä tehtiin hankesuunnitelma Pohjoisen Lapin Leader ry:lle. Hankesuunnitelma liitteineen jätettiin ELY-keskukselle tammikuussa 2016 ja heti sen jälkeen toteutettiin asemarakennuksen kauppa.

Pohjoisen Lapin Leader ry. hyväksyi hankesuunnitelman muutoksitta maaliskuussa 2016 ja Lapin Ely-keskus toukokuussa 2016.

Ensimmäiset talkoot pidettiin samaan aikaan Ely-keskuksen hyväksymispäätöksen kanssa.
Ċ
Jaakko Ojaniemi,
Aug 19, 2016, 10:29 AM
Comments